100 ÅR OCH HUNDRA KONSTNÄRER

Författare Torbjörn Aronsson, Sten Gauffin och Christina Wistman
Jämtlands läns konstförening JLK, Jamtli förlag
Redaktör Sten Gauffin och Sara Swedenmark/Förlag 404


Bokformgivning, produktion

Leander Engströms (1886-1927) Rast under högfjällsbestigning pryder omslaget till boken som ger en initierad överblick över konstlivet i Jämtland, beskriver viktiga konsthändelser och berättar om konstföreningens betydelse under det sekel som gått. Hundra av regionens konstnärer har valts ut för att skildra konstutvecklingen i länet från modernisternas kamp i början av 1910-talet, traditionalisternas motstånd, krigets olika ideologier, efterkrigstidens förändringsiver, 1970-talets sociala engagemang, postmodernismen under senare delen av seklet till vår internetbaserade konst. 100 år och hundra konstnärer kommer att uppskattas av både den som är insatt i föreningens verksamhet och i länets konsthistoria, men också av den som vill uppskatta jämtländsk konst. Boken är skriven av konstvekarna Torbjörn Aronsson, Sten Gauffin och Christina Wistman och bygger på aktuell forskning. De har grävt djupt i arkivmaterial, läst tidningsklipp och intervjuat konstnärer för att få fram en intresseväckande berättelse om konsten under 100 år. Boken är uppbyggd med kulörer hämtade i verken och som ger avsnitten distinkta avstamp så epokerna blir tydligt angivna. Det var skönt att arbeta med öppna ytor och färg i stora fält där konstverken riktigt fått ta plats på hela sidor och uppslag.

Läs om i:
Östersundsposten
Jämtlands Läns Konstförening

<< / >>