STENEN I GRUNDEN

Författare Gunilla Johansson
Förlag 404

 

BOKFORMGIVNING OCH PRODUKTION OCH SÄTTNING, ILLUSTRATION och BOKOMSLAG

Det var mycket högtidligt, en känsla av ett förtroende, att läsa Gunilla Johanssons manus till Stenen i grunden. Boken om hennes mamma Ruth, flickan från Boden som gifte sig med affärsmannen Sven O Persson i Östersund. Dikterna är frammejslade, hyvlade spån för spån tills bara det innersta återstår. Jag tänder en brasa i kakelugnen, sätter mig ner och sträckläser. Journalisten och litteraturrecensenten Björn Kohlström skriver i sin blogg Bernur: ”Av årets poesiböcker har jag haft stor behållning av Gunilla Johanssons Stenen i grunden. Det är en ovanlig bok på många plan. Det är en debutant. Hon är inte purung (född 1941). Och då de stora förlagen skyr poesidebutanter är den utgiven på det lilla Förlaget 404. Ovanlig också i avseendet att den innehåller en enkel, rättfram poesi, som dessutom råkar vara synnerligen bra. Därför tvekar jag inte att kalla det för en av årets djärvaste diktsamlingar. Den kanske ska kallas konventionell, men kan lika gärna beskrivas som något som går helt på tvären mot tidsandan, och därför är egensinnig ... Det är en uppväxtskildring helt i avsaknad av sentimentalitet. Med klar blick och stringent tonfall blir vi delgivna den här privata historien. Sentimentalitet saknas, och likaså en ironisk distans. I bästa mening en bokstavlig poesi, med en röst som är helt självklar i sin auktoritet. Vad mamman är blir också utrett: ”jag är också ett hus / stenen i grunden är du”. Så blir bokens snillrika formgivning (av Lena Andersson) förklarad, med omslagets röda sten (modern) i en slags mur av svarta stenar (huset, dottern). Innerfliken omsluter boksidorna som en vägg, och boken blir därmed ett hus. Där inne har vi barnet och modern i samspråk, och det är ett klart förbiseende att inte knacka på och lyssna på deras röster". Boksläppet blir stämningsfullt. Gunilla läser för en liten publik vänner och familj på familjens fäbod utanför Östersund. Boken får litteraturstöd från Kulturrådet och sprids till 287 bibliotek.

Läs om boken här.

<< / >>