Carlemår wine and spiritsLOGOTYP OCH VISUELL IDENTITET/GRAFISK PROFIL

Carlemår Wine & Spirits är resultatet av att våga drömma fritt och ha modet att våga satsa för att leva drömmen. Utgångspunkten ligger i passionen för mat och vin i kombination med en önskan att bygga upp en affärsverksamhet från grunden, att introducera nya viner på den svenska marknaden och göra det med eget smaksinne. Önskemålet var att framstå som något nytt och ungt, fräscht som uppstår på en ganska traditionell marknad. Jag hade en sinnebild ” Moderna museet möter Bukowskis” och arbetade utifrån den tanken. Målgruppen är Systembolaget, hotell och restaurang i steg ett och knyta upp kontakter i valda vindistrikt där man ser ett generationsskifte på vingårdarna - och vill bemöta den kundgruppen. Logotypen är en linje som följs genom mat och dryck. Bildspråket är dokumentärt och lite rått. Typsnittet är Helvetica Neue.

<< / >>