meraskog_cmyk.jpg

Meraskog skogsbolag

 

LOGOTYP OCH VISUELL IDENTITET/GRAFISK PROFIL, PRINT, DIGITALT

Företaget skulle heta Meraskog och man behövde ett varumärke, en grafisk profil och en tydlig marknadsföringsstrategi. I sju år, allt sedan de första stegen togs med logotyp och profilprogram har O&F samarbetat med kommunikationsbyrån Samba som skött det strategiska arbetet för - den nya generationens skogsägare I uppdraget ligger fullserviceupprag att fortlöpande ta fram kampanjmaterial print och digitalt. Nyligen har O&F uppdaterat grundmaterialet för att ännu mer förtydliga företaget tjänster. I uppdraget har även legat att tillsammans med fotograf Jonas Kullman ta fram ett nytt bildmaterial, med webb byrån Mina Bästa Polare omarbeta hemsidan samt illustrera infographics till webben.